Vóór zomer duidelijkheid over nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs

Er komt waarschijnlijk vóór de zomer duidelijkheid over de vereenvoudiging van rij- en rusttijden voor taxichauffeurs. Dat bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu desgevraagd. Zo’n 2,5 jaar geleden is een motie van Richard de Mos (PVV) daartoe aangenomen. Ook KNV Taxi, die hier al sinds 2008 voor pleit, hoopt dat het ministerie voor het zomerreces dan eindelijk de Tweede Kamer informeert over de voortgang van uitvoering van deze motie. “Wij zijn heel ver in het overleg over een nieuw Arbeidstijdenbesluit vervoer”, zegt Hubert Andela, secretaris KNV Taxi. 

Een belangrijk onderdeel van de motie was om het begrip arbeidstijd terug te zetten naar rijtijd. Want een taxichauffeur die uren op een taxistandplaats aan het wachten is en eigenlijk alleen korte ritjes doet, komt nu nog vaak in de problemen met de rij- en rusttijdenwet. Terwijl er van vermoeidheid door te lang achtereen rijden geen enkele sprake is. En hij loopt wel het risico op forse boetes.

Lokaal taxivervoer

“Precieze details kan ik nog niet geven”, licht Andela toe. “Nu vallen de taxichauffeurs nog onder de regeling die ook geldt voor vrachtauto’s en bussen. Dat vervoer is totaal niet vergelijkbaar met het lokale taxivervoer. Ik ga ervan uit dat er een aparte regeling die toegespitst is op het werk van taxichauffeurs.”

“De overheid heeft niet voor niks KNV en de vakbonden om hun mening gevraagd. Onze leden, bedrijven met 25.000 loondienstchauffeurs en centrales of TTO’s met 3000 aangesloten ZZP-ers, hebben hiervoor hun kennis ingebracht.”

Vakbonden

Uitvoering van de motie, die een heel eenvoudige opdracht aan het kabinet gaf, heeft erg lang op zich laten wachten. Hij is een kleine drie jaar na dato nog steeds niet uitgevoerd. “Dat komt vooral omdat de meningen van de vakbonden en KNV over de motie De Mos mijlenver uit elkaar lagen”, zegt Andela.

“De overheid wil uiteraard graag dat de nieuwe regeling brede steun heeft. Bovendien is het een juridisch technisch onderwerp waarbij twee ministeries betrokken zijn. Arbeidswetgeving valt onder Sociale Zaken en de taxibranche valt onder Infrastructuur en Milieu.”

CAO Taxivervoer

Mocht de minister de Kamer informeren over de nieuwe rij- en rusttijden, betekent dat overigens niet dat de nieuwe regels meteen ingaan. Met de brief kondigt de minister aan welk beleid er gevoerd gaat worden. Dat dient dan nog in wettekst te worden omgezet. De kans is groot dat de nieuwe rij- en rusttijden pas in 2015 ingaan.

De Motie de Mos gaf het kabinet de volgende opdracht:

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert alleen op de wettelijke rij- en rusttijden (Atb-v). Sociaal Fonds Taxi zal straks via de Boordcomputer Taxi in staat zijn om te controleren dat zowel de CAO-afspraken over arbeidstijden van loondienschauffeurs nagekomen worden, als de regels uit het Atb-v. Zzp’ers worden niet gecontroleerd door SFT, want alleen taxibedrijven met loondienstchauffeurs vallen onder de cao.

“SFT bevoegd is om boetes op te leggen bij overtreding van het Atb-v”, meldt de CAO Taxivervoer 2014/2015. “Uit de BCT is namelijk alle informatie te halen om controle op naleving van het Atb-v te kunnen doen. Bovendien is hierdoor een 100% controle mogelijk.”

Boetes

SFT zal in de periode 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 inventariseren welke informatie de BCT oplevert en op basis daarvan zal een concreet boeteregime worden bepaald door sociale partners. Indien SFT in deze periode constateert dat een bedrijf structureel en moedwillig het Atb-v overtreedt, zal de instantie direct boetes opleggen, zo meldt de CAO Taxivervoer.

“Het is goed dat deze motie eindelijk uitgevoerd wordt en dat zzp’ers geen boetes meer krijgen voor overtreding van die belachelijke regels. Beter laat dan nooit”, vindt Duco Douwstra van Stichting Taxibelangen Nederland die destijds nog input heeft geleverd voor de motie van De Mos. “De huidige regels begrijpt niemand.”

Verkeersveiligheid

“Wat werkgevers en vakbonden in de cao willen afspreken voor loondienstchauffeurs, moeten ze zelf weten”, aldus Douwstra. “Maar vrije ondernemers hebben daar natuurlijk niets mee te maken. En dat de verkeersveiligheid in gevaar komt als een zzp’er een ritje doet van 10 minuten nadat hij een hele dag op een taxistandplaats heeft gestaan, is natuurlijk ook te zot voor woorden.”

De 45.000 taxichauffeurs in Nederland, ook de zzp’ers, vielen tot nu toe onder de Europese regelgeving voor truckers en buschauffeurs die lange reizen maken. Nederland is het enige land in de EU waar dat het geval is. “In de meeste andere landen bestaan een paar, goed te begrijpen rij- en rusttijdenregels  voor de taxisectors”, zo legt Andela uit. Hij verwacht dat dit straks ook in ons land zo is.